تلبیس وتدلیس دنباله روان مکتب سکولار بر جلو داران نهضت جهانی اسلام
اضافه شده در تاریخ: 2/6/2017 9:47:13 PM
Bookmark and Share              Balatarin

همان طوریکه اسلام اصل خشونت وزور وتحمیل اجباری دین بر دیگران را جایز نمیشمارد ، بهمان اندازه وبیشتر از آن برای تطبیق قانون الله عزوجل در جامعه اسلامی تاکید دارد زیرا یکی از مقاصد بزرگ شریعت اسلامی حفظ امنیت وسلامت مجتمع اسلامی وجامعه بشری است که در سایه آن حدود الله متعال وقانون الهی امکان تطبیق آن میسر میشود.

وتطبیق شریعت اسلامی بدون حکومت امکان پذیر نیست فلهذا آنهائیکه دین را از امور سیاسی وحکومت جدا میدانند یا اصل دین را نشاخته اند ویا براصول وبنای اصلی دین تهمت ناروا میزنند.

خشونت - کشتار وتبعیض واپارتاید در اندیشه اسلامی وهمه ادیان سماوی جایگاهی نداشته و ندارد.

ولی در نظامهای غیر اسلامی در طول تاریخ ظلم وجنایت واجحاف وتعدی برحقوق دیگران بیداد کرده وروزگار سیاه دوران قرون وسطی ودوران نظام برده گی ونظام فیودالی واکنون نظام سرمایه داری را نمیتوان انکار کرد .

همین حالا در نظام لیبرال دموکراسی تبعیض قومی ونژادی ورنگ وپوست وحتی مذهب وجود داشته و جراثیم این افکار منحط بر وضعیت مردم سیاه پوست ومردمان غیر خودی و پیروان بر طبقه فقیر و متوسط ....جامعه امریکائی وحتی بعضی از کشور های اروپائی بیداد میکند.

این اسلام است که بلال حبشی وسلمان فارسی وصهیب رومی را در کنار هم قرارداده وبرادر خواند.

این اسلام است که برحقوق طفل وحقوق پدر ومادر وحقوق بشر وحقوق طبیعت وحقوق حیوانات حدودی را مشخص کرده است.

اندیشه های ضد انسانی موسلنی واستالین وهتلر وجورچ بوش وترامپ - وسی سی وجمال ناصر وبشار اسد ودنباله روان فکری اسلام ستیزان سکولار ومسببین جنگ های اول ودوم جهانی را تاریخ بشر فراموش نمیکند.

وعملکرد اینها بعنوان لکه های ننگین تاریخی بردامن شان برای همیش خواهد ماند.

استاد حسن هضیبی حق دارد افکار سید قطب را نقد کند چون هیچ کس بدون پیامبران از نقد معاف نیستند هر چند در برداشت از افکار سید قطب مردم نیز دچار خبط واشتباه بوده اند.

از جمله موضوع جاهلیت که بعضیها حمل بر تکفیر کرده اند وبعضیها گفتند مراد تکفیر نیست بلکه مراد از قبول رسم ورواج های قبیلوی وسنی وعادات ورسوم جاهلی ویا فر آورده های غربی که با احکام دین در تعارض قراردارد.

واین بمعنی تکفیر امت نیست بلکه نوعی جهل است وحقیقتا وجود رسم ورواج ها وسنتهای قبیلوی ومیراثی که با اسلام در تعارض است، خود نوعی پیروی از اندیشه جاهلی است.

ولی هیچگاهی حسن هضیبی سید قطب شهید را عنصر تکفیری معرفی نکرده است بلکه اورا جوان پر نبوغ وسر شار از ایمان وتهور وجهاد ومجاهدت می دانسته است.

بلی سید قطب از اسلام امریکائی حرف بمیان آورده بود که بعضی از علما نیز این اصطلاح سید قطب را نیز نقد کردند زیرا گفته اند اسلام یک اسلام است ودسته بندی آن به اسلام امریکائی وروسی ویا میانه رو ومعتدل ویا بنیاد گرا وافراطی ویا اسلام تکفیری و...همه مردود است.

ولی تعبیر سید قطب از اسلام امریکائی همین اسلام سکولاریستها بود که در نزد اینها مسجد ومیخانه وکعبه وبتخانه ودفتر ازدواج وفاحشه خانه وکفر واسلام توحید وشرک و...هیچ فرق ندارد ؟!

ونباید مسلمان به عقیده اش افتخار کند زیرا این افتخار مسلمان نوعی توهین به عقاید الحادی ودهریان ومنکران خدا میشود ؟!

مسلمان نباید از خاتم پیامبران صحبت بمیان بیاورد چون این مسئله ختم رسالت مسیح وموسی (علیهم السلام ) را بدنبال دارد ؟!

مسلمان نباید مسئله جهاد را مطرح کند زیرا جهاد نوعی خشونت است وجلو برنامه ای استعمارگران را در بلاد اسلامی می گیرد ؟!

مسلمان نباید تبلیغ دین بنماید زیرا نیازی نیست، زیرا خود مردم راه خود را پیدا میکنند کسی میخواهد کافر شود وکسی میخواهد ملحد شود وکسی میخواهد مسلمان شود؟!

مسلمان نباید از حکومت اسلامی وحکومت دینی صحبت بمیان بیاورد زیرا لیبرال دموکراسی بعد از سقوط کمونیزم دیگر الترنتیفی را جز نظام سرمایه داری وکاپیتالیزم را قبول ندارد؟! وادعای حکومت اسلامی بدعت در دین است.

وپیغمبر اسلام وخلفای راشدین حکومت دینی نداشتند ( نعوذ بالله )

بلی سکولاریزم ونظام لیبرال دموکراسی در مصر -تونس - الجزایر وفلسطین نشان داد که اینها در موقع عمل حتی براصول وضوابط خود نظام لیبرال دموکراسی نیز کفر می ورزند وارزشهای نظام لیبرال دموکراسی را به لجن کشیده وبر بالای آن گام میگذارند .

اصطلاحات دموکراسی - انتخابات آزاد وآزادی رسانه ها وحقوق فرد وحقوق بشر وحقوق زن وحقوق اطفال را ما می بینیم که سران کشور های سرمایه داری ومدعیان حکومتهای سکولار در عراق - سوریه - یمن - افغانستان - افریقای مرکزی - کشور میانمار - سودان وسومالی وسایر کشور های آفریقائی وآسیائی چطور خوب رعایت کرده وحتی در بلاد خویش بر بالای موسیاه ها وکسانیکه دارای چشم آبی نیستند چطور مراعات میکنند ؟!

واخیرا فرمانهای دونالد ترامپ در سطح بین المللی برای همه جهانیان نشان داد که اینها چقدر بر حقوق شهروندی افراد وحقوق طبیعی مرد وزن وبرحقوق بشر وبر حقوق کودکان واطفال وحتی حقوق حیوانات وحفاظت از محیط زیست وطبیعت چقدر پای بند اند.

فاعتبروا یا أولی الأبصار

 

عزیز عزیزی دیپلومات و کنسل سابق افغانستان در مشهد

06-02-2017

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014867466355&fref=ts

 

نمایش تعداد بازديد
2554

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
لغو عضویت
عضویت
 
  جمع کنید باو 😏 گرچه عمری غرق عصیان زيستم شکره مولایم که سنی نیستم 😀😊 الکی شر و ور تحویل مردم ندید شاسکولا مگه پسره نوح بد نبود،؟ آیا این توهین به نوحه؟؟ اول خدا بعدم نبی آخر علی


  سلام عزیزان حق باشماست . شیعه ها فتنه گر و مشرک هستن . فتنه های قدیمی بین مسلمین را زنده میکنند و مسلمانان را تا ابد دشمن هم نگه می دارن .اونها بویی از خدا نبردن و برای فرار از مسئولیت هاشون خودشون رو غرق گذشته و آینده کردن . انشالله خدا همه مسلمانان رو از دست شیعه ها نجات بده . برای ما هم دعا کنید که با این مردم زندگی می کنیم . بتونیم تحمل کنیم .


  سلام عزیزان حق باشماست . شیعه ها فتنه گر و مشرک هستن . فتنه های قدیمی بین مسلمین را زنده میکنند و مسلمانان را تا ابد دشمن هم نگه می دارن .اونها بویی از خدا نبردن و برای فرار از مسئولیت هاشون خودشون رو غرق گذشته و آینده کردن . انشالله خدا همه مسلمانان رو از دست شیعه ها نجات بده . برای ما هم دعا کنید که با این مردم زندگی می کنیم . بتونیم تحمل کنیم .


  شیخ محمد صالح پردل افتخار جهان اسلام است خداوند نگهدارش باشد.


  وهابی هستی دیگه نمیشه کاریش کرد مدارک هم میدادی دیگه؟


 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد